Zo… de 1ste maand van 2021 zit er al weer bijna op!

Ook in deze maand hebben wij weer prachtige producten voor onze klanten mogen maken en zijn wij weer een stukje 'Samen van Goed naar Beter' gegaan. Bijvoorbeeld met onze nieuwe lintzaag op de staalafdeling. Een prachtige machine waar onze mensen met plezier nog betere kwaliteit kunnen waarborgen voor onze producten. #Samenvangoednaarbeter #Vandijkinpijn #Tuwi #trotsophetteam #elkedagmetpleziernaarhetwerk